Spawalnictwo

AN - DRE SYSTEM sp. z o.o. w zakresie swojej działalności wykorzystuje technologie spawania potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego "Protokółami Kwalifikowania Technologii Spawania" - WPQR (Welding Procedure Qualification Record).
Kwalifikowanie technologii wykonano zgodnie z normami:
• PN EN ISO 15614-1
• PN EN ISO 15614-8
• PN EN ISO 15613
• PN EN ISO 11970

Posiadamy kwalifikowane technologie spawania w zakresach:
1. stale niestopowe o granicy plastyczność do 355 MPa np. stale konstrukcyjne, stale na urządzenia ciśnieniowe i transportu bliskiego
2. połączenia spawane stali drobnoziarnistej obrobione termomechanicznie o granicy plastyczności do 700 MPa ze staliwem np. wymiana haków w dźwignikach (hakowcach)
3. połączenia spawane stali o granicy plastyczności do 355 MPa ze staliwem np. wymiana haków w dźwignikach (hakowcach)
4. stale ulepszone cieplnie o granicy plastyczności do 690 MPa np. elementy konstrukcyjne urządzeń transportu bliskiego, wymiana hakó w dźwignikach (hakowcach),
5. połączenia rur z płytą sitową wykonanych ze stali o granicy plastyczność do 355 MPa np. płyty sitowe w kotłach wodnych i parowych oraz wymiennikach ciepła,
6. połączenia stali o zawartości węgla od 0,5% do 0,7 ze stalą konstrukcyjną o granicy plastyczność do 355 MPa
Dla każdego połączenia spawanego opracowujemy na podstawie WPQR - a Instrukcję technologiczną Spawania WPS ( Welding Procedure Specification), która w zależności od rodzaju prac podlega zatwierdzeniu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Prace spawalnicze odbywają się pod ścisłym nadzorem:
• Międzynarodowego Inżyniera IWE,
• Zakładowej Kontroli Jakości,
• Uznanego przez Urząd Dozoru Technicznego laboratorium badań materiałowych.


Bezpośredni personel spawalniczy posiada aktualne uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i Urząd Dozoru Technicznego - CERT. 478/