Uprawnienia

Dysponujemy:

I.Uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw i dokonywania modernizacji:
Dźwigników
Podestów Ruchomych
Suwnic
Układnic Magazynowych
Urządzeń dla osób niepełnosprawnych
Wózków Jezdniowych
Wciągników
Wciągarek
Wyciągów Towarowych
Żurawi Przenośnych
Żurawi Przewoźnych
Żurawi Samojezdnych
Żurawi Stacjonarnych
Urządzeń Załadowczych Wyładowczych lub Podających Ładunki w Ciągach Technologicznych
Nr uprawnień UD-08-29-N/1-16 i UD-08-29-P/1-16

II. Uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów
Dźwigów
Urządzeń Dźwignicowych
Nr uprawnień UD-08-29-E/1-16

III. Uprawnienia Urząd Dozoru Technicznego do spawania zgodnie z normami:
• PN EN ISO 15614-1
• PN EN ISO 15614-8
• PN EN ISO 15613
• PN EN ISO 11970

Szczegółowy zakres i warunki uprawnień określone są w załączniku do decyzji jak również są dostępne na stronie Urzędu Dozoru Technicznego